Kulttuuri on monitahoinen ilmiö, jota viitoittavat muiden muassa kansalliset, etniset, uskonnolliset ja kielelliset sekä yhteisö- tai organisaatio tasot. Kuinka kulttuuriset tavat ja tottumukset saadaan toimimaan globaalissa maailmassa, miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa yksilön resilienssiin - joustamiseen ja sopeutumiskykyyn - ja kuinka...

Hallintotieteiden maisteri Arto Hietanen etsii tuoreessa väitöskirjassaan Työyhteisötaitojen johtaminen turvallisuusviranomaisissa - Strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulma vastauksia siihen, miten turvallisuusviranomaisorganisaatioiden työntekijöiden työyhteisötaitoja johdetaan osana strategisen henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Hietanen...

Tuloksia ei mitata ensisijaisesti lyhytnäköisin aineellisin vaan pitkäkestoisin aineettomin tuloksin. Aineettomasta pääomasta, yksilön ja yhteisön kokonaishyvinvoinnista huolehtiminen johtaa vääjäämättä myös taloudellisiin voittoihin.

Yrityksen menestys perustuu vain asiakkaiden tarpeisiin, joten kilpailukykyinen saati kilpailuetuinen yritys ei voi muutoin kuin asiakaskeskeisesti toimiakaan. Yritystoiminnan ja sen kasvun perustana on kannattavuus. Kasvun tulee aina olla hallittua, jotta maksuvalmius, vakavaraisuus ja kannattavuus pysyvät tasapainossa.

Valkovenäjänjuutalainen psykologi Lev Vygotski (1896 - 1934) näki ihmisen olemuksen historiallisena ja muuttuvana. Häntä kiinnosti sekä laajojen linjojen myös äkillisten käänteiden muutos ihmisen elämässä. Vygotskin mukaan kulttuuri muodostuu biologisen pohjan jatkumona. Ilmiön keskiössä on se, että ihmiset pystyvät kehittämään erilaisia välineitä...

Iskelmän monitoimimies Kari Kuuva nikkaroi (Laitinen 2013/2018) yli puoli vuosisataa sitten laulaja Ilkka Sysimetsälle eli Frederikille tämän tilauksesta hittibiisin Jos jotain yrittää, joka tunnetaan myös nimellä Harva meistä on rautaa. Useankin kiirastulen omassa elämässään kokenut ja selättänyt Kuuva luo kerronnallaan työhyvinvoinnille henkiset...

"Sodassa eletään epävarmuudessa; kolme neljästä niistä asioista, joiden perusteella sodassa toimitaan, on epävarman tietämyksen, milloin sakeamman, milloin ohuemman usvan peitossa." Sotateoreetikko Carl von Clausewitzin (1998) sanat tiivistävät pitkään kestäneen koronapandemian olemuksen ja vaikutukset. Näkymättömän vihollisen aaltoileva,...