Oy Elmio Ab

ELMIO - pientä tietoa jo vuodesta 1989

ELMIO valmentaa yhteisöjä ja yksityishenkilöitä johtajuuden ja yrittäjyyden kaikilla keskeisillä osa-alueilla läsnä ja etänä. Liikeidea perustuu asiakaskeskeisyyteen, koettuun kokonaislaatuun, yksilöllisyyteen, räätälöintiin, ajantasaiseen, elinikäisen oppimisprosessin tuomaan tutkijatasoiseen ammattiosaamiseen ja pedagogiseen taitavuuteen.

ELMIO-brändiä kuvaavan tavaramerkin "pientä tietoa..." juuret ovat syvällä yrittäjän kokemuksissa Helsingin kantakaupungin sydämessä Rööperissä. Viime vuosisadan alun käsityöläisten merimiesten ja langenneiden naisten kaupunginosassa pulassa ollut vaeltaja saattoi turvautua öisten kujien ja porttikongien hämyssä lymyäviin tummiin hahmoihin ja tiedustella hapuillen tuskissaan "Onks tietoo...?" Hiljainen myönteinen vastaus "Pientä tietoo..." soi pimeyden kulkijalle korvaamattoman avun ja helpotuksen.

ELM-malli

ELMIO-taustaa sosiaalipsykologien Richard E. Pettyn ja John T. Casioppon (1986) kehittämän ELM-mallin kukaan:

Ihmisen amrkkinointiviestinnän sanoman prosessointi riippuu siitä, kiinnostavatko sanoma, sen aihe tai lähettäjä ja siitä, oivaltaako hän sanoman. Jos yksilön motivaatio ja kyky riittävät, mielipide muodostuu siitä, mitä sanotaan.

Jos motivaatio ja kyky puuttuvat, mielipide saattaa muodostua vain sanoman muodon perusteella eli kuka sanoo ja miten.

Elmio kunnioittaa kummankin tien kulkijoita suunnittelemalla valmennuksensa asiakaskeskeisesti, yksilöllisesti räätälöiden - kympin arvoisesti.

Syvällisen kokemuksen apua tuskaan ja hiljaista tietoa kiperimppin ongelmiin ELMIOkin haluaa asiakkaalleen siirtää - käytännönläheistsesti - kuunnellen, ohjaten ja ihmisestä välittäen.