Johtajuusvalmennus ja -konsultointi

Kokemus ja tiedeperusta yhdistyvät

Elmion johtajuusvalmennus on kokemuksellista ja käytännönläheistä johtamisoppia yritysten ja yhteisöjen kaikille henkilöstöryhmille - ylimmästä johdosta työntekijäjohdettaviin. Painopiste on oivallusten syntymisesssä ja jakamisessa, kun ilmiöitä käsitellään yhdessä kokeneen valmentajan luotsaamana.

Jokainen ihminen innostuu ja oppii, kun opetusmenetelmät ovat monipuoliset. Tällöin valmennettava huomaa pystyvänsä hyödyntämään elämänsä ja uransa aikana oppimaansa arjen haasteissa. Siksi käytännönläheisyys ja vuorovaikutteinen oppiminen ovat Elmio-valmennuksen perusta.

Valmennuksen ilmapiiri motivoi tavoitteelliseen toimintaan. Onnistunut oppimisprosessi kumpuaa asiakkaan ja valmenneavien tarpeista. Se huomioi työelämän ammatilliset vaatimukset sekä valmennettavan oman kokemuksen ennen oppimisprosessia ja sen jälkeen.

Valmennukset järjestetään yksilöidysti ja räätälöidysti valmennettavan osallistumismahdollisuudet huomioimalla.

Johtajuusvalmennuksen ydin: Oppimisen keskiössä on kokemuksen välittäminen. Tärkeää on ymmärrys ihmisestä yrityksen tärkeimpänä volimavarana ja tämän opivalluksen siirtäminen käytäntöön.

Valmennus on aina "tekemisen ohjelma". Vain tekemällä oivaltaa ja oivaltamalla oppii. Valmennuksessa hyödynnetäöän avoimen, vertais- sekä verkko-oppimisympäristön suomia mahdollisuuksia yksilötehtävissä sekä tiimityöskentelyssä. Oppimistehtävät suunnitellaan sellaisiksi, että ne motivoivat valmennettavia hyödyntämään aiempaa elämä- sekä työ- ja/tai yrittäjäkokemukstaan sekä oppimisen aikana kertyvää tietoa, taitoa ja osaamista.