Julkaisuja

Resilienssi lähikehityksen vyöhykkeellä - Mentorin merkintojä 2016 - 2022

https://www.mediapinta.fi/isbn/978-952-81-1388-1

Media-ammattilaisen sisäinen puhe 

https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/7486