Pekka Kurvinen

Olen ennakkoluuloton johdettavakeskeisen liiketalouden ja poikkeusolojen johtamisajattelun uranuurtaja, tutkija ja soveltaja. Luovin ketterästi ja joustavasti kokemuksen, voiman ja toivon ristiaallokoissa - luottamusta ja taloudellista menestystä rakentaen. Narratiivi- ja resilienssitutkijana kytken yhteisöllisen johtajuuden, tarinankerronnan, merkityksenannon ja yksilön kunnioittamisen toisiinsa. Kehittämäni Vihijohtaminen - Clue Lead® -malli perustuu luovan asiantuntijan sisäisen puheen, tajunnanvirran hyödyntämiseen elämän- ja uravaihtoehtojen valintatilanteissa.

Aktiivisen, uteliaan, elinikäisen oppijan esimerkin antajana tunnuslauseeni on EE - TT - HH: eilisen eväillä tai tämän päivän tempuilla ei vastata huomisen haasteisiin. Hengen, ruumiin ja yhteisöllisen kunnon ylläpitämisemme kumpuaa jakamistamme arvoista, etiikasta ja ammatillisesta toinen toisistamme välittämisestä. Esimerkkini voimin kuuntelen, luotan ja arvostan jokaista yhteisön tasavertaisena jäsenenä. Silmissäni on iloinen, määrätietoinen pilke. Uskon, että parhaat vuodet ovat edessäpäin, kunhan yhdessä työskentelemme vastuuauliisti, yhteisten tavoitteittemme eteen.

Rehellisyys, avoimuus, läpinäkyvyys ja kaikensuuntainen luottamuksen rakentaminen ovat toimintatapani kulmakivet. Tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu kuunteluperusteisesta, yksilöä arvostavasta vuorovaikutuksesta. Jaan valtaa ja vastuuta syvällisen itseni ja väkeni ihmistuntemuksen perusteella, joita kehitän pyyteettömässä vertaisryhmätyössä. Saatan hiljaisen ja näkyvän tiedon sanomaa myös taitavana yhteisöjen talousosaajana.

Työkokemus

Liikkeenjohdon konsultti ja markkinointiviestinnän yrittäjä Suomessa 1989 -, Virossa 2004 -

Arvopaperi- ja kiinteistösijoittaja, omistuksia kymmenissä maailmanlaajuisissa pörssi- ja yksityisissä yrityksissä sekä asunnoissa ja kiinteistöissä1982 -

Mentori Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksessa 2008 -

Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen konsultti ja sopimusvalmentaja 2002 -

Lehtori ja kouluttaja ammattikorkakouluissa sekä toisen alan ammatillisissa oppilaitoksissa 2000 - 2002

Upseeri Puolustusvoimissa, Vaasan Rannikkopatteristossa 1982 - 1987

Koulutus

Kauppatieteiden tohtori, johtaminen ja organisaatiot, Vaasan yliopisto 2015

  • väitöskirja Media-ammattilaisen sisäinen puhe, ladattavissa osoitteessa https://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=788

Kauppatieteiden maisteri, Vaasan yliopisto, johtamisen laitos 2001

  • pääaine johtaminen ja organisaatiot
  • pro gradu -tutkielma vapaaehtoisen aikuiskoulutuksen motivoinnista

Certified Management Consultant CMC, kansainvälinen liikkeenjohdon konsulttisertifikaatti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja LJK ry 2010

Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, 35 ov, Helia 2001

Kapteenikurssi, Rannikkotykistökoulu, 1986, sotilasarvo majuri

Upseerin korkeakoulututkinto, Kadettikoulu, 1982

Ylioppilas, Helsingin lyseo, Ressu, 1977

Kielitaito: ruotsi - erinomainen, englanti - sujuva, viro - hyvä, saksa - tyydyttävä

Järjestötyö

Aktiivijäsenenä mm. seuraavissa yhteisöissä:

  • Maanpuolustuskiltojen liitto MPKL ry:n liittovaltuuston jäsen 2022 -
  • Österbottens Försvarsgille rf, viceordförande 2022 -
  • Useita asunto-osakeyhtiöiden hallitusjäsenyyksiä 1993 -
  • Stadin Slangi ry, Suomen suurin kotiseutu-, kulttuuri- ja perinneyhdistys, hallituksen puheenjohtaja 2013 - 2014
  • Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry, hallituksen puheenjohtaja 2012, varapuheenjohtaja 2011, hallituksen jäsen 2010, eettisen lautakunnan puheenjohtaja 2010 - 2011

Apurahoja ja tunnustuksia

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö: stipendi tietoteoksesta Resilienssi lähikehityksen vyöhykkeellä 2023

Suomen tietokirjailijat ry: apuraha Resilienssi lähikehityksen vyöhykkeellä -tietoteoksen kirjoittamiseksi 2021

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö: stipendi tietoteoksesta Vihijohtaminen® 2021

Kadettikunta ry: stipendi Mentorin merkinnät -artikkelisarjasta 2020

Maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehti Kylkirauta: Vuoden kirjoittaja -palkinto 2019

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö: stipendi väitöskirjasta Media-ammattilaisen sisäinen puhe 2016

Suomen tietokirjailijat ry: apuraha väitöskirjaan perustuvan Vihijohtaminen®-tietoteoksen kirjoittamiseksi 2014

Liikesivistysrahasto: koko- ja puolivuotinen apuraha väitöstutkimusta varten 2011 ja 2013

Hilda ja Evald Nissin Säätiö: kokovuotinen apuraha väitöstutkimusta varten 2012

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö: stipendi teoksesta Voimaa, nöyryyttä, viisautta 2012

Kadettikunta ry: Ansiomitali 2021