Asiakaspalautteita

Ensimmäisenä minulle välittyi Pekan vakuuttava omakohtainen kokeneisuus sekä yksityisyrittäjänä, että toimijana laaja-alaisemmissa organisaatioissa. Vaikutuin hänen kyvystään perehtyä analyyttisesti tilanteeseeni alalla, josta hänellä toisaalta ei ollut omakohtaista syvällisempää kokemusta. Aikaa ei tarvinnut kuluttaa perusasioiden liialliseen läpikäyntiin, vaan pääsimme hyvin nopeasti ydinalueelle, itse yrittäjyyteen. Viesti oli raadollisuudessaan rohkaiseva ja kannustava sisältäen lukuisia arvokkaita käytännön vinkkejä.

- Toimitusjohtaja, DI Tahvo Sutela, Lasifakta Oy

Pekka Kurvinen on erittäin pidetty mentori ja hän on saanut vuosittain sekä opiskelijoilta että opettajilta erinomaista palautetta toiminnastaan. Vahva substanssiosaaminen ko. tieteenalasta sekä erinomaiset ihmissuhde- ja viestintätaidot mahdolliustavat sen, että mentorina hän saavuttaa mentoroitaviensa luottamuksen muodostaen hedelmällisen suhteen opiskelijoihin. Tuo luottamuksellinen suhde on mentori-aktori-toiminnan kulmakivi ja sen saavuttaminen mahdollistaa sen, että Pekka on pystynyt omalta osaltaan ohjaamaan opiskelijoiden johtajavalmennuksien rakentumista ja johtajana kehittymistä.

- Everstiluutnantti, KT Pekka Halonen, kapteeni Akseli Jääskeläinen, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Antoisa yhteistyömme Pekka Kurvisen kanssa on käynnistynyt jo vuonna 2002.  

Hän on suunnitellut ja kouluttanut eri koulutustoteutuksissa valtakunnallisesti mm. johtamista, esimiestyötä, viestintää, yrittäjyyttä, liiketoimintaosaamista, työlainsäädäntöä, markkinointia, asiakkuuksien hallintaa sekä laatua. Oleellisena osana koulutuksiin on liittynyt myös etätehtävien laadintaa sekä arviointia verkko-oppimisympäristössä.

Ammatillisissa tutkinnoissa hän on toiminut kouluttajana sekä tutkintojen vastuuarvioijana mm. seuraavissa tutkinnoissa: • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto • Yrittäjän ammattitutkinto • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Saamamme palaute on ollut erinomaista. Ammattimainen, asiantunteva sekä sitoutunut ote niin yritykseemme, asiakkaisiin kuin sekä kaikkeen tekemiseenkin on ollut erinomaista. 

- Osaamispäällikkö Hanna Jokiluhta, Rastor-instituutti Oy