Vihijohtaminen  - Clue Lead®

Vihijohtaminen on jännittävimpiä pomo-oppaita pitkiin aikoihin. Kurvisen ajattelu lähtee ihmisestä ja ihmisyksilöiden välisten eroavaisuuksien ymmärryksestä. Ihmiset ovat yksilöitä, ja pomon pitää tunnistaa henkilöstönsä yksilölliset ominaisuudet. Ihastuttavan vanhanaikaisesti Kurvinen edellyttää hyvältä johtajalta laajaa yleissivistystä - totta, kuinka monta työelämän ja bisneksen tragediaa moisella ominaisuudella olisikaan vältetty! Tavallaan Kurvinen vannoo myös senioriteetin nimiin, sillä ihmiselo ja ammatillinen ura ovat hänelle kehityskertomuksia, joissa kertaalleen tehtyjä virheitä ei tarvitse toistaa. Pomokeskeisyydestä Kurvinen kannustaa siirtymään johdettavakeskeisyyteen. Vihijohtaminen on tarinoilla johtamista, ja työntekijät kirja määrittelee romaanihenkilöiden hahmogalleriaksi. Kurvista lukiessa vääjäämättä peilaa omia työyhteisökokemuksiaan näitä arkkityyppejä vasten.


- Tommi Aitio, Kauppalehti Optio

Uusimmat pientä tietoa... -blogikirjoitukset

Kulttuuri on monitahoinen ilmiö, jota viitoittavat muiden muassa kansalliset, etniset, uskonnolliset ja kielelliset sekä yhteisö- tai organisaatio tasot. Kuinka kulttuuriset tavat ja tottumukset saadaan toimimaan globaalissa maailmassa, miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa yksilön resilienssiin - joustamiseen ja sopeutumiskykyyn - ja kuinka...

Hallintotieteiden maisteri Arto Hietanen etsii tuoreessa väitöskirjassaan Työyhteisötaitojen johtaminen turvallisuusviranomaisissa - Strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulma vastauksia siihen, miten turvallisuusviranomaisorganisaatioiden työntekijöiden työyhteisötaitoja johdetaan osana strategisen henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Hietanen...